Những thông tin được đăng tải trên trang web này nhằm cung cấp những thông tin chung về các chủ đề thể thao đang được quan tâm. Tuy nhiên, việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Do tính chất thay đổi của luật pháp và những rủi ro tiềm ẩn qua hình thức truyền thông điện tử, thông tin trên trang web có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc không chính xác.

Vì vậy, xin hiểu rằng tác giả và bên phát hành thông tin trên trang web này không nhằm mục đích cung cấp nội dung tư vấn hoặc dịch vụ liên quan đến các vấn đề ngoài giải trí, thể thao hoặc dịch vụ chuyên môn khác. SocoLive không chịu trách nhiệm nếu quý vị sử dụng thông tin trên trang web cho mục đích cá nhân, tổ chức, có bản quyền hoặc không có bản quyền, hoặc cho các nội dung chuyên môn khác. Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào, quý vị nên liên hệ chuyên gia của SocoLive để được tư vấn.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, SocoLive không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót, bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng thông tin này. Mọi thông tin đăng tải trên trang web này được giữ “nguyên trạng”; chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về áp dụng, tính thương mại và phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Trong mọi trường hợp, SocoLive và các đơn vị hợp danh, pháp nhân hoặc thành viên, đại lý hoặc nhân viên của SocoLive sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, thậm chí trong trường hợp SocoLive đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Một số đường dẫn trên trang web này liên kết với các trang web khác do các bên thứ ba quản lý, không thuộc quyền kiểm soát của SocoLive. SocoLive không đưa ra phát biểu nào về tính chính xác hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin đăng tải trên các trang web đó.